SZERVEZETFEJLESZTÉS (OD)

A magatartástudományi szervezetfejlesztés (OD) célja, hogy a szervezetben dolgozók motivációit, attitűdjeit és értékrendszerét pozitív irányba befolyásolja, ezzel megteremtve az eredményes működés és a fenntartható fejlődés alapjait. Ez a szervezet energiákkal való feltöltése.

Sokszor az érzékelt problémát két szóval szokták megfogalmazni: Lelkesítés kell!

Valóban, ha egy szervezet működéséből az igazi mozgatórugó, az alkotó lelkesedés eltűnik, az már nem lesz ugyanaz a hely. A motivációk újrahúrozásához személyes és szervezeti cél is kell, hogy legyen az eredményességhez. Ez viszont csak egy komplex fejlesztésen keresztül tud úgy megvalósulni, hogy a változás ne csak tiszavirág életű fellángolás legyen. Ebbe beletartozik a működés rendszerének áttekintése, támogató rendszerek kialakítása, és szokások elültetése, amik biztosítják a sikert.